"DE DONCK"

De boerderij "De Donck" ligt mooi temidden van de boomgaard.
De boerderij van het type gesloten hoeve met binnenplaats werd in 1914
gebouwd vlak voor de restanten van het kasteel de Donck en kreeg de naam van
het kasteel. De boerderij die vroeger bij het kasteel hoorde was met ruim 28
morgen akker- en 30 morgen weiland, een van de grootste boerderijen van
Sevenum. (Drie morgen is een hectare).
Het "Huijs ter Donck" was in het verleden een "Riddermatig gesjees" ofwel
een adelijke zetelplaats met bepaalde rechten en bevoegdheden.

De oudste vermelding van de familie van de Donck in samenhang met Sevenum
is 1363. In dat jaar werd de familie het recht verleend een windmolen te
exploiteren te Sevenum. De eerste vermelding van een kasteel was in 1469.
De naastgelegen boerderij "De Gasdonck" produceert fruit en vollegronds-
groente met verkoop aan huis.
Ook worden streekeigen zelfgeperste sappen verkocht.
3