NATUUR NABIJ HET LINDERSPAADJE
De weilanden hier worden op een natuurlijke wijze door de agrariers beheerd.
Dit beheer wordt met overheidsgelden ondersteund.
Staartmees

Staartmees (Aegithalos caudatus) Lengte 14 cm

De staartmees is een echte gezelschapsvogel die vooral
in de winter andere mezen opzoekt. Hij komt algemeen voor
en verblijft voornamelijk in onderbegroeiing van bossen,
parken en tuinen, maar ook in vochtig terrein bij beken.
De staartmees lijkt een klein pluizig bolletje met een
aangeplakte staart.
Dit leuke vogeltje broedt in kogelvormige nesten. De
staartmees blijft het gehele jaar in Nederland. Staartmezen
zijn erg gevoelig voor strenge winters, waardoor ze in de
wintertijd dicht tegen elkaar aan kruipen om warm te blijven.
5

Fitis (Phylloscopus trochilus) Lengte 11 cm

De fitis is een algemene vogel in Nederland en komt voor
op plaatsen met open loof- en/of naaldbossen met dicht
kreupelhout, parken en op heide met bomen.
Hij is aan de onderzijde licht beige/licht geel van kleur.
De fitis is een echte zomervogel die in het najaar wegtrekt
en in het voorjaar weer terug keert in Nederland. Hij eet
het liefst insecten.
Fitis