KAPELLETJE
De overgang van het kleinschalig beekdal naar de open akker is hier zeer
karakteristiek. Door de knotwilgen oogt het als een "Hollands weidegebied".
De verder gelegen Onze Lieve Vrouwe Kapel staat mooi in deze schilderachtige
omgeving. De Onze Lieve Vrouwe Kapel werd in 1870 achter boerderij
"Hoogbroek" gebouwd. In 1991 is het op deze plaats herbouwd.

Bij de boerderij staat nog een bakhuisje, een restant van de vorige eeuw.
6 Kerkuil
Kerkuil (Tylo alba) Lengte 35 cm

De kerkuil is een zeldzame broedvogel in Nederland die
erg mensenschuw is. Hij nestelt zich graag in gebouwen.
Vooral in oude boerenschuren, kerktorens en andere hoge
gebouwen voelt een kerkuil zich uitstekend thuis.
kerkuilen zijn goudbruin aan de bovenzijde de borst is
wit of geelbruin.
's Nachts jagen ze op knaagdieren (veldmuis e.d.), maar
ook op kleine vogels. In de broedtijd is het op hun
nestplaats een enorm geschreew, als het gesis van katten.
Kerkuilen zijn zeer gevoelig voor strenge winters, omdat
ze vrijwel geen vetreserve hebben.