"AN DE BENGD"Plattegrond
Natuur- en Landschapspark "An de Bengd"
Dit voormalig weiland is door de Groengroep in 1998 en 1999 ingericht.
Door de aanleg van twee poelen, een karakteristieke houtwal, enkele
knotbomen (es en wilg) is het een gevarieerd gebied geworden.

Het doel was op een klein oppervlak veel variatie aan te brengen. Na de
inrichting is te zien hoe de natuur zich hier ontwikkelt. In de nabijheid
van het dorp vormt het een uitstapje of excursie voor de scholen. De
variatie uit zich in het voorkomen van veel verschillende planten en dieren.

Doordat er maar enkele schapen grazen komen er veel bloemen in de weide
voor, o.a. boterbloemen, pinksterbloemen en koekoeksbloemen. De oude
knotessen zijn voor deze omgeving bijzonder en worden door de Groengroep
beheerd.

Achter de bomen ziet u het hoger gelegen "Tongerloscheveld" liggen.

Zwartkop Zwartkop (Sylvia atricapilla) Lengte 14 cm

De Zwartkop is een klein zangvogeltje dat zich meestal verborgen houdt in het dichte struikgewas. Het mannetje
heeft een zwarte bovenkop, het vrouwtje een roodbruine. Zwartkoppen komen meestal voor in bossen met een goed
ontwikkelde struiklaag. Maar ook in tuinen komt hij voor. De zwartkop eet zowel bessen als insekten. De zang is
erg gehaast, maar heel melodieus. De meeste zwartkoppen vliegen in de winter naar het warme zuiden.
Wielewaal Wielewaal (Oriolus oriolus) Lengte 24 cm

De Wielewaal is een slanke vogel, die alleen in de zomer in Nederland is. Wielewalen hebben een opvallend uiterlijk,
maar worden zelden gezien. Ze houden zich goed verborgen in hoge boomtoppen. Oude loofbossen, populieren en grote
parken zijn het favoriete broedgebied van de wielewaal. Het mannetje is geel-zwart van kleur en het vrouwtje is
groen-geel. De wielewaal is een schuwe vogel met een mooie zang, een helder fluitend "duu-de-lio". Wielewalen voeden
zich met insekten, vruchten en bessen.
7