POELEN IN HET LANDSCHAP
Vroeger
Poelen (ook wel kuilen of koelen) waren in het verleden belangrijke
landschapselementen, die in de eerste plaats dienst deden als
drinkplaats van het vee. Een poel leverde ook het bluswater bij
regelmatig voorkomende boerderijbranden. Speciale poelen werden
schoon gehouden voor de wekelijkse wasdag. Weer andere werden
gebruikt om het vlas in te roten. Tenslotte lagen voor 1800 in ons
dorp zeker 2 viskoelen, die in de benodigde vis voor de "vleesloze
vrijdag" voorzagen.
flora en fauna

Deze poel is op een kaart van 1645 nog terug te vinden en werd in
het kader van monumentendag 2000 met het thema waterin het
zonnetje gezet. Een poel als monument voor een scala aan planten-
en dierenleven.
fauna


Tegenwoordig
Anno 2000 is de hoofdfunctie echter de ecologie.
Poelen vormen de leefruimte ven kikkers, padden, salamanders,
vogels, libellen en verscheidene insecten. Een netwerk van nieuw
aangelegde poelen ontwikkelt verder de ecologische waarden in een
bepaald gebied. Daarnaast is een poel een herkenbaar typisch
landschapselement. Boeren en burgers zijn vaak erg trots, als zij
amfibieen in hun poel hebben, een mooi visitekaartje voor het
natuurvriendelijke agrarische bedrijf.
Poelen hebben de meeste natuurwaarde als er in de nabijheid singels,
hagen, erfbeplanting, bermen en andere landschapselementen staan ter
beschutting. Het jaarlijks onderhoud in oktober-november bestaat uit
het verwijderen van slib en plantenmateriaal. Het volgende voorjaar
is het dan weer genieten van het gratis kikkerkoor.
fauna
9