DONATUS KAPELLETJE
De Blakt is een zeer nat venig moerasgebied, ontstaan in een laagte van het
Blakterbeekdal.
Het schone grondwater dat hier aan de oppervtakte komt zorgt voor een speciale
plantengroei, zoals de adderwortel.
Na de oorlog werd het een tijdelijke vuilnisstortplaats, zodat u boven op de
begroeide bult een aardige uitkijk heb op de omgeving. U ziet hier ook de door
de KJEM opgeschoonde poel. Aan het zandweggetje dat vroeger Blaktdijk
heette, ligt de St. Donatuskapel. De kapel werd in 1926 gebouwd ter ere van
St. Donatus om beschermd te zijn tegen natuurgeweld en onweer.Adderwortel
10 Havik Havik (Accipiter gentilis) Lengte 33-38 cm

De havik is een mooie en sierlijke roofvogel die vaak
verward wordt met de kleinere sperwer.
Het mannetje is aanzienlijk kleiner dan het vrouwtje
wat kenmerkend is voor de meeste roofvogels. Havik-
mannetjes zijn loodgrijs en hebben een opvallende witte
wenkbrauwstreep. Vrouwtjes zijn bruingrijs van boven en
van onderen gelijk gekleurd als het mannetje. De havik
jaagt graag in beboste gebieden, in velden en weilanden en
eet vooral middelgrote vogels, zoals de Vlaamse Gaai en
de Ekster. Haviken zijn vogels die het gehele jaar in
Nederland te zien zijn.