"DE HEESBEEMDEN"
De Heesbeemden is een moerassig gebied dat hoofdzakelijk bestaat uit
broekbos en schrale graslanden. Het ligt in het dal van de Blakterbeek.
Vogels Hier heeft veenvorming plaatsgevonden en was dus niet geschikt
voor de landbouw, omdat het te drassig was. Hier groeit de Dotterbloem
vanwege het schone grondwater dat hier opkwelt.
Bij elke boerderij in Sevenum hoorde vroeger een perceeltje beemd uit
deze Heesbeemden of uit de Elsbeemden. De grootte varieerde van 10 tot
50 are. Hier werd in de wintermaanden het riet voor de dakbedekking
gemaaid. Het hout uit het broekbos diende als brandhout. Op enkele
plaatsen is nog goed te zien hoe smal de percelen vroeger waren.
Staatsbosbeheer beheert het gebied door begrazing met vee van omliggende
agrariers, zodat er een gevarieerd gebied ontstaat met een hoge
natuurwaarde.

Waterral (Rallus aquaticus) Lengte 28 cm

De waterral is een zeer schuwe vogel ????? alleen maar
hoort. Het geluid heeft veel weg van een gillend speenvarken.
Waterrallen hebben een grote snavel, grijze borst, een zwart-
wit gestreept onderlichaam, bruine rug en vleugels.
De waterral is een alleseter die zich thuishoort in moerassen
en brede oeverbegroeiing. In Nederland is het een vrij zeldzame
broedvogel die het hele jaar door in ons land verblijft.

11

Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) Lengte 23 cm

De grote bonte specht is een algemene broedvogel in Nederland
en is talrijk in (oude) bossen, tuinen, parken en bosschages.
Deze zwart-wit-rode vogel eet vooral insekten, larven en boomzaden.
De vrij luide roffel van de grote bonte specht is de kortste en
de snelste van alle spechten. Deze spechtensoort roffelt echter
niet alleen op dode takken en stammen, maar ook op telegraafpalen
en metalen schoorsteenpijpen. De roep van de grote bonte specht
is een luid "klek", die snel herhaald wordt. Grote bonte spechten
zijn jaarvogels.