HET "GROOTVELD" EN OMGEVING
Dit is een van de oudste landbouwvelden ven Sevenum. Dit zijn de beste
stukken landbouwgrond en geschikt voor de teelt van granen en groenten
(prei sla, kool).
Het veld is door de eeuwenlange potstalbemesting verhoogd. Het veld, in
Midden Nederland een es genaamd, heeft hierdoor een bolle vorm en is
grotendeels omringd door lintbebouwing.
De potstalmest bestond uit een mengsel van mest en heideplagsel
dat afkomstig van de heidevelden van de Peel. In de verte temidden van
het veld staat de Kruisboom met het Hagelkruis.
16 Wulp
Wulp (Numenlus arquata) Lengte 50-60 cm

De wulp is een vrij algemene vogel in Nederland
Deze grote vogel valt in het voorjaar op met zijn
prachtige melodieuze en jodelige zang. De wulp is
okelgeel en broedt op natte heidevelden, graslanden,
moerassen en velden.
Buiten de broedtijd tref je wulpen vaak op slikken
aan. De meeste bevinden zich dan in het Wadden- en
Deltagebied. De wulp komt het gehele jaar in Nederland
voor.