"BEDELAARSPAD"
Deze zeer oude weg ligt op de grens van het "Grootveld" en de woeste grond
(de heide als begin van de Peel). De heide ie in het begin van de vorige
eeuw beplant met naaldbos. Dit leverde goedkoop hout voor het stutten van
de mijngangen.
De bosrand langs de akker bestond uit een dichte wal met (knot)bomen en
struiken. Voor 1800 was bedelarij strafbaar en voor aangifte van bedelaars
Veldleeuwerik stond zelfs een beloning. De bedelaars meden het centrum van het dorp en
zochten een veilige weg langs de Peel.
In de nabijheid zijn percelen door de Groengroep ingezaaid met bloemrijke
kruidenmengsels. Dit is voor de vele insekten en vlinders (Distelvlinder,
Phegeavlinder, Atalanta) een oase. In de winter vormt het zaad van de
kruiden een voedselbron voor vele vogels. (Groenling, Keep, Vink).
Goudhaantje

Goudhaantje (Regulus regulus) Lengte 9 cm

Het goudhaantje is een algemeen klein vogeltje in
naaldbossen en in gemengde bossen. Goudhaantjes hebben
een hoge roep en zijn aan de bosrand goed waar te nemen.
Zij zijn grijs-groen van kleur met een oranje (mannetjes),
danwel gele (vrouwtjes) kroon. Het goudhaantje eet insekten.

18

Veldleeuwerik (Alauda avensis) Lengte 18 cm

De veldleeuwerik is een gestreepte vogel, beige-bruin
en een kleine kuif op zijn kop. Veldleeuwerikken hebben
een erg mooie en opvallende zang. Ze blijven op een plek
in de lucht hangen om hun lied te zingen, waarbij ze
steeds hoger vliegen. De veldleeuwerik is een vogel van
velden, akkers en weilanden.
Hier kan hij naar hartelust op insekten jagen.
Atlanta