HELENAVEENSEWEG MET KNOTACACIA'S

Deze weg was voor 1900 een kronkelweg naar de Peel, waar de dorpsbewoners
jaarlijks hun turf en plaggen voor hun potstallen haalden.
In het begin van 1900 werd de weg recht gemaakt en geopend door een minister.
Langs deze weg staat een opvallende boomvorm, namelijk een geknotte
acacia. De Groengroep beheert de bomen door ze eens per 4 jaar te knotten.
19