"BERGERHOF"
Dit is een boerderij van het gehucht "Op den Bergen" dat ligt op de rand van
de oude akker Bergerhoek. Deze boerderijgroep "Bergerhof" is de oudste in
deze buurt. De naam is afgeleid van de zandheuvels aan de overzijde van
de weg. Deze waren toen niet bebost, maar bestonden uit heide. De gesplitste
boerderij bestond in eerste instantie uit twee hallenhuizen. Dit wil zeggen:
het dak rust op 3 of 4 paar stijlen.
In het begin van de 20ste eeuw zijn de boerderijen allebei vergroot, zodat
T-vormige boerderijen ontstonden. Deze worden hallenhuis met kruk genoemd.
Een soortgelijke bouwgeschiedenis kom je in de streek veel tegen.
Dit door de poort later gevormde hofje is een voortvloeisel van de Limburgse
carréboerderij.
De bijbehorende typisch elementen en beplanting maken het tot een mooi geheel.
20 Plattegrond boerderij