KRUIS NELLEN

Het veldkruis is in 1997 door de buurt opgeknapt.
Het kruis met opschrift "Zegen door dit heilig kruis velden, akker, hof en
huis" werd op 11 juni 1931 geplaatst naar aanleiding van een boerderijbrand.
De intentie was om in de toekomst bespaard te blijven van dergelijke rampen
In deze omgeving zijn er verschillende land- en tuinbouwactiviteiten. Naast
intensieve veehouderij is er veel vollegronds-tuinbouw en zelfs bloementeelt.
De weg Gelderdijk was vroeger een schaapsdrift vanuit het dorp naar de Peel.
21