FRANKRIJKWEG KAPEL VAN "ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN"

Deze plek ligt tussen twee akkercomplexen, nabij
het beekdal van de Kattenstaartse Loop. Het verderop
gelegen "Vorsterveld" laat duidelijk het contrast zien
met dit beekdal.
Dit driehoekige pleintje is kenmerkend voor de oude
wegenstructuur van Sevenum. Het was gemeentegrond en
een ideale plaats voor een kapelletje.
Het bouwjaar is ca. 1700.
De oude Linden zorgen voor een aankleding van de kapel.
Lindeboom
22