"HAZENHORST"
Deze bebouwingsgroep uit de 16de eeuw ligt op de grens van het Groote
Molenbeekdal en heeft een eigen akkercomplex.
In de 19de eeuw wordt meer woeste grond ontgonnen, zodat er meer
boerenbedrijven bij komen. De naam "Hazenhorst" geeft al aan: "Horst" een
verhoging en "Hasen" een aanduiding van een plek waar de haasjes vroeger
veel zaten, meestal op zanderige grond.

Het kruis is 1875 geplaatst.

Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) Lengte 17 cm

De nachtegaal is een bekende vogel om zijn prachtige
en melodieuze zang.
Nachtegalen zijn beigebruin met een oranje-rode
staart. Hij komt voor in vochtige bossen en dicht
struikgewas met rijke ondergroei van braam en brand-
netels. De nachtegaal is een trekvogel die alleen
in de zomermaanden in Nederland aanwezig is.
De nachtegaal eet vooral insekten.
23
Nachtegaal