BEEKDAL VAN DE "GROOTE MOLENBEEK"
De Groote Molenbeek die in het jaar 2000 heringericht is vormt nu een natuur-
lijke beek die vrij kan stromen in een nat beekdal. De vernatting zorgt voor
herstel van de karakteristieke vegetaties en bijbehorende diersoorten.
De poel nabij de beek is een mooie voorbeeldpoel in een nat beekdal.
25 Geelgors en pad
Geelgors (Emberlza citrinella) Lengte 17 cm

De geelgors is vrij algemene zangvogel van
open terrein, langs bosranden en in klein-
schalige landbouwgebieden met hagen en
struiken. De geelgors is een gors met een
lange staart, gele kop en roestbruine stuit.
Geelgorzen zijn buiten de broedtijd vaak samen
te zien met vinken of kepen. Het is een echte
jaarvogel en eet vooral zaad.