GROENGROEP LANDSCHAPSROUTE

Algemeen bord Römerweg
De Groengroep landschapsroute is ontstaan uit een initiatief van de Stg.
Groengroep Sevenum en de Limburgese Vrouwen Beweging Sevenum (LVB).
De route leidt langs vele projecten van de Stg. Groengroep Sevenum en door het
landschap waar de Groengroep Sevenum zich voor inspant. Aanplant van bomen,
aanleg en beheer van poelen en landschapselementen beheer van heide zijn de
activiteiten van de Groengroep Sevenum. Wij zijn er trots op en willen er ook
anderen van laten genieten.. Wandel, step of fiets de route, geniet, steek er
wat van op en doe ideën op om ook in eigen omgeving actief te werken aan een
fraai landchap en natuur.

Bomen in het landschap
Bomen zijn altijd belangrijk geweest voor mensen. Ze leverden brandstof, bouw-
materiaal, vruchten en sommige stonden op belangrijke plekken in het landschap.
Gelukkig worden er nu nog steeds bomen geplant, al zijn er nu andere redenen:
de schoonheid van het landschap, verzachten van grote gebouwen en als
leverancier van schone lucht en zuurstof. En nog steeds zijn er gebeurtenis-
sen, waarbij we een gedachtenisboom planten. De Groengroep stimuleert het
planten van bomen.
27