"LEMMENHďF"

Natuur- en Landschapspark "Lemmenh˘f"
Het gebied is ongeveer 2 ha groot en in het jaar 1996 aangelegd.
Het doel was om op dit kleine terrein zoveel mogelijk variatie
aan te brengen. Het is een ge´soleerd natuurgebied, een zogenaamd
stepping stone. langs de beek Kattestaartse Loop.
Het terrein is gedeeltelijk beplant (els, Gelderse Roos, vogelkers)
in losse groepen en er is een grote kikkerpoel ontgraven. Bij de
bebouwing zijn cultuurlijke elementen aangeplant zoals beukenhagen
en hoogstamfruitbomen. Vroeger kwamen hier ook veel hagen en
fruitbomen voor.


De Galloways, de grote grazers in het gebied
Galloways zijn Schotse runderen die bestand zijn tegen koude en
jaarrond in het gebied kunnen verblijven.
Ondanks hun robuuste uiterlijk zijn het rustige, vriendelijke
en hoornloze dieren. De Galloway houdt van schrale voeding, zoals
stro, stevig grof gras en jonge boompjes, dat hier voldoende
aanwezig is.
Galloways
De Mergellandschapen, de maaiers van het gebied
Dit zeldzame huisdierenras werd in 1971 met uitsterven bedreigd.
Door intensief fokken is dit typische Zuid-Limburgse schaap in
1979 gered van uitsterven.
Kenmerken van het schaap zijn: lange staart, lang golvend haar
en een gebogen neus. Het is een zeer makkelijk hoornloos schaap,
dat van schrale grassen en kruiden houdt.

28
Steenuil
Steenuil (Athene noctua) Lengte 23 cm

De steenuil is een vrij algemene broedvogel in Nederland die
voornamelijk broedt in holten van knotwilgen, onder (rieten)
daken en in speciale nestkasten. Dit kleine grijsbruine uiltje
leeft van knaagdieren, kleine vogels, insekten, larven, regen-
wormen en slakken. De steenuil is gevoelig voor strenge winters.
Een steenuil heeft een schelle roep, die veel aan miauwen van
een kat doet denken. Steenuilen jagen zowel overdag als 's nachts.
In de omgeving staan twee moderne glastuinbouwbedrijven.
In een van de gebouwen wordt door de MEGA elektriciteit opgewekt
door middel van een gasturbine.
De vrijgekomen warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen.
Op het moment dat er meer warmte geproduceerd wordt dan er nodig
is wordt het warme water opgeslagen in de groene ketel.